Garantie

GARANTIE

 

Garantieduur

Wij verkopen producten van hoge kwaliteit met een lange levensduur. Onze LED-producten zijn voorzien van garantie die varieert van 1 jaar tot maar liefst 5 jaar. Bij ieder product wordt bij de technische specificatie de garantieperiode vermeldt.

Wat omvat de garantie?

Je hebt altijd recht op wettelijke garantie. Dat betekent dat het product is of moet doen wat je er als consument in alle redelijkheid van mag verwachten. De (fabrieks)garantie dekt naast technische gebreken van het product ook verborgen gebreken van het product die vóór verzending zijn opgetreden. Belangrijk is daarbij dat de producten onder normale omstandigheden worden gebruikt en in lijn met onder andere de voorwaarden uit de handleiding, de verpakking of verschafte informatie op onze website of email.

Wat valt niet onder garantie?

Wij compenseren geen nevenkosten zoals bijvoorbeeld kosten voor het opnieuw (laten) installeren van het product.

Hoe maak ik aanspraak op garantie?

Je kunt via klachten@celimax.nl een aanvraag indienen. Zorg daarbij voor een duidelijke omschrijving en voeg een duidelijke foto van het defecte product toe. Nadat wij je aanvraag in behandeling hebben genomen ontvang je per email een bericht of jouw aanvraag is goedgekeurd en hoe de verdere afhandeling verloopt.

Wij behouden, onder andere door de beschikbaarheid van het product, ons het recht voor een vervangend product toe te zenden of het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug te storten.